počítadlo.abz.cz
 Mobil:    +420 773 528 023,               +420 608 960 184  e-mail: shb.belcice@seznam.cz
Na víno
40. Ardenský pohár
Replika francouzského poháru z 5.století.
41. Půllitr svázaný
Varianta historického půllitru
42. Džbáneček
Historická varianta džbánku-konvičky
44. Keltský pohár.
Pohár inspirovaný keltskou kulturou.
43. Pohár 3x štípaný
Replika německého gotického skla. Přelom 13. a 14. století.
45. Tuplák.
Tuplák historicky zdobený.
Na pivo a vodu
Solitery
Na pivo a vodu
Na pivo a vodu
Na pivo a vodu
46. Kuttrolf
46. Kuttrolf
Replika německé cestovní lahve, vyráběné  od 12. st  do 17.st.
47. Modré”X”
47. Modré ”X”
Replika německé renesanční sklenice, a z toho vycházející souprava.
Solitery
47. Modré”X” 47. Modré”X”
Na víno
47. Modré”X”
Na pivo a vodu
48. Pohár 4x štípaný 49. Panáček s ouškem
49. Panáček s ouškem
  Sklínka ispirovaná renesančním sklem.
Na něco tvrdšího
Solitery
 51. Měšec
Na víno
52. Rotterdam
52. Rotterdam
Číše a džbán inspirované holandským renesančním sklem.
52. Rotterdam
Na víno
50. Roemer gigant 52. Rotterdam
SOUPRAVA   2   -   580 Kč
SKLENICE  -           280 Kč
Na pivo a vodu
53. Káropůllitr
Výška sklenice  28 cm 
Opticky dekorovaný půllitr s navíjeným dnem.
CENA vč. DPH
SKLENICE  -          430 Kč
53. Káropůllitr
Výška poháru  26 cm 
CENA vč. DPH
POHÁR -                630Kč
CENA vč. DPH
SOUPRAVA  6+1 -  2260Kč
Výška sklenice  5 cm 
CENA vč. DPH
SOUPRAVA   2  -   310 Kč
Výška sklenice  16 cm 
CENA vč. DPH
SKLENICE  -         330 Kč
SKLENICE  -         250 Kč
DŽBÁNEK  -          510 Kč
CENA vč. DPH
SOUPRAVA 6+1  - 2060Kč
Výška lahve 20-25 cm 
CENA vč. DPH
LAHEV  -               330 Kč
Výška sklenice  28 cm 
CENA vč. DPH
Tuplák  -               390 Kč
Výška poháru  13-15 cm 
CENA vč. DPH
POHÁR  -               230 Kč
Výška sklenice  15 cm 
CENA vč. DPH
SKLENICE -           280Kč
Výška džbánečku 22 cm 
CENA vč. DPH
DŽBÁNEČEK   -       510Kč
Výška půllitru  22 cm 
CENA vč. DPH
PŮLLITR -              300Kč
Výška poháru  19 cm 
CENA vč. DPH
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
SKLENICE  -         260 Kč
SOUPRAVA   2  -   530 Kč
SOUPRAVA   2  -    580 Kč
SOUPRAVA   2  -   440 Kč
Výška sklenice  9 cm Výška džbánu 21 cm
SOUPRAVA 2+1  -  1060Kč
48. Pohár 4x štípaný
Replika německého gotického skla. Přelom 13. a 14. století.
SOUPRAVA -  2  - 650 Kč
Výška sklenice  17 cm Výška džbánu 27 cm
SOUPRAVA  2+1 -  1190Kč
50.Roemer gigant
Replika velikého slavnostního poháru Holandsko 17.století ... 1litr
SOUPRAVA   2   -  520 Kč
43. Pohár 3x štípaný 41. Půllitr svázaný 42. Džbáneček 51. Měšec
Výška měšce  15 cm 
Skleněný objekt inspirovaný měšcem. Váza nebo pokladnička
CENA vč. DPH
MĚŠEC  -         390 Kč
45. Tuplák. 40. Ardenský pohár 52. Rotterdam
DŽBÁN  -                570Kč
Na pivo a vodu
54. Třetinka s ouškem
54. Třetinka s ouškem
Třetinka zdobená ovíjeným rádlovaným hadem.
55. Bernard s uchem
Historicky zdobené sklo.
56. Půllitr s rybou
56. Půllitr s rybou
Historický půllitr dekorovaný proplouvající rybou.
Středověká holba.
Na pivo a vodu
Na pivo a vodu
Na víno
Na pivo a vodu
Výška půlitru  15 cm 
CENA vč. DPH
Výška půllitru   20 cm 
CENA vč. DPH
PŮLLITR  -              630Kč
Výška sklenice 22 cm 
CENA vč. DPH
Výška sklenice 15cm 
CENA vč. DPH
SKLENICE  -          290 Kč
SKLENICE  -          360 Kč
SOUPRAVA   2   -   740 Kč
55. Bernard s uchem
58. Půllitr klasický s dvojitým rádlem
PŮLLITR  -              300Kč
58.Půllitr klasický s dvojitým rádlem 57. Sklenice “Sybila” 2dcl
57. Sklenice “Sybila” 2dcl
Výška sklenice 22 cm 
CENA vč. DPH
SKLENICE  -          320 Kč
SOUPRAVA   2   -   650 Kč SOUPRAVA  6    -  1900 Kč
Poháry na víno různě dekorované. Navíjené dno
Na pivo a vodu
59. Pohár malý  štípaný
Výška sklenice  9 cm 
CENA vč. DPH
SKLENICE  -         250 Kč
59. Pohár malý štípaný
Replika německého gotického skla. Přelom 13. a 14. století.
SOUPRAVA -  2  -  510 Kč
44.Keltský pohár © dtp-dekor, 2019 Úvod O nás Katalog Katalog kovařina Kontakty Upozornění Akce