počítadlo.abz.cz
 Mobil:    +420 773 528 023,               +420 608 960 184  e-mail: shb.belcice@seznam.cz
Na víno
40. Ardenský pohár
Replika francouzského poháru z 5.století.
41. Půllitr svázaný
Varianta historického půllitru
42. Džbáneček
Historická varianta džbánku-konvičky
44. Keltský pohár.
Pohár inspirovaný keltskou kulturou.
43. Pohár 3x štípaný
Replika německého gotického skla. Přelom 13. a 14. století.
45. Tuplák.
Tuplák historicky zdobený.
Na pivo a vodu
Solitery
Na pivo a vodu
Na pivo a vodu
Na pivo a vodu
46. Kuttrolf
46. Kuttrolf
Replika německé cestovní lahve, vyráběné  od 12. st  do 17.st.
47. Modré”X”
47. Modré ”X”
Replika německé renesanční sklenice, a z toho vycházející souprava.
Solitery
47. Modré”X” 47. Modré”X”
Na víno
47. Modré”X”
Na pivo a vodu
48. Pohár 4x štípaný 49. Panáček s ouškem
49. Panáček s ouškem
  Sklínka ispirovaná renesančním sklem.
Na něco tvrdšího
Solitery
 51. Měšec
Na víno
52. Rotterdam
52. Rotterdam
Číše a džbán inspirované holandským renesančním sklem.
52. Rotterdam
Na víno
52. Rotterdam 52. Rotterdam
SOUPRAVA   2   -   650 Kč
SKLENICE  -           310 Kč
Na pivo a vodu
53. Káropůllitr
Výška sklenice  28 cm 
Opticky dekorovaný půllitr s navíjeným dnem.
CENA vč. DPH
SKLENICE  -          450 Kč
53. Káropůllitr
Výška poháru  26 cm 
CENA vč. DPH
POHÁR -                630Kč
CENA vč. DPH
SOUPRAVA  6+1 -  2480Kč
Výška sklenice  5 cm 
CENA vč. DPH
SOUPRAVA   2  -   310 Kč
Výška sklenice  16 cm 
CENA vč. DPH
SKLENICE  -         380 Kč
SKLENICE  -         250 Kč
DŽBÁNEK  -          510 Kč
CENA vč. DPH
SOUPRAVA 6+1  - 2060Kč
Výška lahve 20-25 cm 
CENA vč. DPH
LAHEV  -               390 Kč
Výška sklenice  28 cm 
CENA vč. DPH
Tuplák  -               420 Kč
Výška poháru  13-15 cm 
CENA vč. DPH
POHÁR  -               250 Kč
Výška sklenice  15 cm 
CENA vč. DPH
SKLENICE -           300Kč
Výška džbánečku 22 cm 
CENA vč. DPH
DŽBÁNEČEK   -       510Kč
Výška půllitru  22 cm 
CENA vč. DPH
PŮLLITR -              300Kč
Výška poháru  19 cm 
CENA vč. DPH
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
SKLENICE  -         280 Kč
SOUPRAVA   2  -   570 Kč
SOUPRAVA   2  -    630 Kč
SOUPRAVA   2  -    530 Kč
Výška sklenice  9 cm Výška džbánu 21 cm
SOUPRAVA 2+1  -  1060Kč
48. Pohár 4x štípaný
Replika německého gotického skla. Přelom 13. a 14. století.
SOUPRAVA -  2  - 770 Kč
Výška sklenice  17 cm Výška džbánu 27 cm
SOUPRAVA  2+1 -  1270Kč
50.Roemer gigant
Replika velikého slavnostního poháru Holandsko 17.století ... 1litr
SOUPRAVA   2   -  520 Kč
43. Pohár 3x štípaný 44. Keltský pohár. 41. Půllitr svázaný 42. Džbáneček 51. Měšec
Výška měšce  15 cm 
Skleněný objekt inspirovaný měšcem. Váza nebo pokladnička
CENA vč. DPH
MĚŠEC  -         390 Kč
45. Tuplák. 40. Ardenský pohár 52. Rotterdam
DŽBÁN  -                570Kč
Na pivo a vodu
54. Třetinka s ouškem
54. Třetinka s ouškem
Třetinka zdobená ovíjeným rádlovaným hadem.
55. Souprava  “HISTORICKÁ”
Historicky zdobené sklo.
56. Půllitr s rybou
56. Půllitr s rybou
Historický půllitr dekorovaný proplouvající rybou.
Středověká holba.
Na pivo a vodu
Na víno
Na pivo a vodu
Výška půlitru  15 cm 
CENA vč. DPH
Výška půllitru   20 cm 
CENA vč. DPH
PŮLLITR  -              630Kč
Výška sklenice 22 cm 
CENA vč. DPH
Výška sklenice 15cm 
CENA vč. DPH
SKLENICE  -          300 Kč
SOUPRAVA  6+1  -   2670 Kč
55. Bernard s uchem
58. Půllitr klasický s dvojitým rádlem
PŮLLITR  -              300Kč
58.Půllitr klasický s dvojitým rádlem 57. Sklenice “Sybila” 2dcl
57. Sklenice “Sybila” 2dcl
Výška sklenice 22 cm 
CENA vč. DPH
SKLENICE  -          350 Kč
SOUPRAVA   2   -   720 Kč SOUPRAVA  6    -  2130 Kč
Poháry na víno různě dekorované. Navíjené dno
Na pivo a vodu
48. Pohár 4x štípaný
Výška sklenice  9 cm 
CENA vč. DPH
SKLENICE  -         280 Kč
59. Pohár malý štípaný
Replika německého gotického skla. Přelom 13. a 14. století.
SOUPRAVA -  2  -  570 Kč
Na víno
© dtp-dekor, 2020 Úvod O nás Katalog Kontakty Upozornění Akce